Nervsystemet

Nervsystemet är uppbyggt på liknande sätt hos alla däggdjur. Den största skillnaden i däggdjurs nervsystem är hjärnans kapacitet.

Från kroppens sinnesorgan får den intryck från vad som händer utanför kroppen. Dessa intryck omvandlas till elektriska impulser och skickas upp till hjärnan med hjälp av nervbanorna. Signalerna som går från kroppens sinnesorgan upp till hjärnan kallas sensoriska impulser.

När signalerna når hjärnan tolkas de och vi kan reagera utifrån informationen. Till exempel kan vi tänka att vi ska röra en arm och då skickas en signal från hjärnan ut till armens muskel. Nervimpulser som går från hjärnan till muskler kallas motoriska impulser.

Till människans sinnesorgan räknas vanligtvis hörsel, syn, smak, lukt och känsel. Till sinnena räknas ibland också balanssinnet och kroppssinnet. Kroppssinnet talar om för oss var vi befinner oss i förhållande till omgivningen.

Det finns flera exempel på när djurs sinnen är bättre än människans, till exempel hundens luktsinne och synförmågan hos många fågelarter. Ibland har djur sinnen som inte ens existerar hos människan, exempel på detta är vissa fiskars förmåga att känna av elektriska fält. De har elektroreceptorer i huden som ger detta elektriska sinne.

Den del av nervsystemet som man kan kontrollera med viljan kallas det viljestyrda (somatiska) nervsystemet. Hit räknas skelettmusklerna vilka gör att man kan röra på sina kroppsdelar.

Delen av nervsystemet som inte kan påverkas av viljan kallas det självständiga (autonoma) nervsystemet. Exempel på händelser i kroppen som inte kan påverkas med viljan är hjärtats slag och tarmarnas arbete.

Det autonoma nervsystemet består av två delar som motverkar varandra. Den ena delen ”bromsar” och den andra ”gasar”. Dessa är det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet har en lugnande inverkan på hjärta och andning och styr kroppens arbete när den inte utsätts för någon påfrestning. Vid hårdare arbete tar det sympatiska nervsystemet över och ökar till exempel blodflöde och hjärtverksamhet.

Fördjupning:

Uppgifter: