Ekosystem

Skriv ut

Ekologi betyder läran om huset och är en del av biologin som är mycket aktuell idag. Ekologi handlar om hur organismer samspelar (fungerar tillsammans) i ett ekosystem. Detta samspel kan t.ex. handla om vilka speciella egenskaper djur och växter har, vilka andra djur de äter och vilka djur som äter dem. Det handlar också om hur olika miljöproblem påverkar naturen i sin helhet.

Ett viktigt begrepp inom ekologi är ekosystem. Ett ekosystem är ett avgränsat område eller typ av miljö där detta samspel utspelar sig. Ett ekosystem kan vara ett litet område t. ex. ett akvarium eller ett väldigt stort område t ex en öken, ett skogsområde eller en sjö. Planeten jorden räknas som ett enda ekosystem också. Det finns alltså ekosystem inom ett ekosystem. T. ex. din kropp är ett ekosystem för ofantligt många bakterier men i din mun finns ett mindre ekosystem.

Det som avgör vilka djur och växter det finns inom ett ekosystem är olika miljöfaktorer. (väderfaktorer eller markens förutsättningar). Det kan vara hur mycket ljus och regn det är. Även temperatur, vind och pH-värde spelar roll. Ytterligare en viktig faktor är vad marken och berggrunden innehåller för grundämnen och kemiska föreningar. Vissa grundämnen är särskilt viktiga för att t.ex. växter ska kunna växa. Dessa kallas närsalter och exempel på dessa är: Kväve (N), Fosfor (P), Kalium (K).

Ett ekosystem utsätts alltid för olika prövningar. Naturen är i ständig förändring. Klimatet kan förändras och markens förutsättningar likaså. Idag är det inte heller ovanligt med att människan planterar nya arter i ett redan existerande ekosystem eller att arter från en annan del av världen invaderar ett nytt ekosystem t.ex. genom att följa med fartyg. Det innebär att det kommer in en helt ny art i ekosystemet vilket också påverkar många arter i ekosystemet.

Ett ekosystem kan vara stabilt. Då överlever det stora förändringar som att arter dör ut eller stora miljökatastrofer. Ett ekosystem kan också vara labilt. Då kan även små förändringar göra så att hela ekosystem går under.

Människor är en del av ekosystemet och drar nytta av ekosystemet på många olika sätt. Det som ekosystem erbjuder oss människor kallas för ekosystemstjänster. Det kan vara att vi använder de träd som växter upp, vi äter de växter om är ätliga för oss, vi låter bin pollinera våra odlingar, en viss typ av mark renar vårt vatten. Listan på ekosystemstjänster kan göras oändligt. Sammanfattningsvis; Ekosystemstjänster är de tjänster och produkter från naturen som ökar vårt välbefinnande.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Ekologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.