Cellen

Skriv ut

Den allra minsta delen av liv kallas cell. En ensam cell kan vara en levande organism. Celler kan också samarbeta och bilda större, flercelliga organismer t.ex. ett träd eller en människa. I en encellig organism så finns alla nödvändiga funktioner. I flercelliga organismer kan cellerna vara specialiserade t.ex. har en människa hjärnceller, hudceller, nervceller och blodceller m.m.

I en cell finns det olika delar som har olika funktion. Dessa delar kallas organeller. Dessa organeller behöver du ha koll på:

Ribosom – proteinfabriker. Här sker tillverkningen av protein som har många funktioner i organismen t.ex. som byggnadsmaterial i cellen.

Mitokondrie – energifabriker. Här sker förbränning av mat så organismen får energi. Energin är nödvändig för att leva.

Lysosom – reningsverk. Lysosomer tar hand om cellens avfall och för ut den ur cellen. Den ”tar också hand” om skadade organeller. Det innebär att den bryter ner/destruerar dem.

Cellkärna – chefen. Från cellkärnan styrs det mesta som händer i cellen. Det är inte alla celler som har en cellkärna.

DNA – bruksanvisningen. Finns i cellkärnan. Hur organismer ser ut finns beskrivet i dess DNA. När cellen bygger proteiner så gör den det utifrån information i DNA:t. I flercelliga organismer så finns denna information i samtliga celler med cellkärna (med några få undantag).

Cellmembran – skalet. Runt cellen finns det ett skal som fungerar som ett skydd mot omgivningen. Genom cellmembranet tillåts bara vissa ämnen passera. Nödvändiga saker för överlevnad får komma in och skräp förs ut.

Cellvägg -skalet. Cellvägg har samma funktion som cellmembranet men är tjockare och mer stabil.Cellplasma – utfyllnad.

Cellplasman är en trögflytande vätska som alla andra organeller finns i. Cellplasman ger stadga åt cellen. Den består av vatten, salter och proteiner.

Kloroplaster. Växter får sin energi av solen genom en process som kallas fotosyntes. Detta ”magiska” ämne som omvandlar solenergin till mat kallas klorofyll. Klorofyllet finns i en organell som kallas kloroplaster.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Grundbiologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.