Genteknik och mat

Skriv ut

Genteknik och mat.

Att förändra växter och djur för att de ska få egenskaper som människor bättre kan utnyttja är inget nytt utan har följt mänskligheten i alla tider. Grödorna och djuren med bäst egenskaper har fått föröka sig med styrning av människor. De växter och djur som används kommersiellt idag t.ex. dagens kor eller vete, skulle aldrig existera utan människans hjälp. De behöver fortfarande människans omsorg för att fortsätta vara produktiva. Alla våra husdjur är exempel på hur vilda djur har blivit tama. Alla raser av hund härstammar från vargen.

Idag förändras grödor genom hybrid-DNA-tekniken. Forskare klipper ut önskade gener och sätter in dem i andra växter. Genmodifierad mat kallas GMO.

Dessa är några av fördelarna:

 • växter som är resistenta mot skadeinsekter.
 • växter som är immuna mot ogräsmedel.
 • växter som är näringsriktigt sammansatta t.ex Golden ris som innehåller höga halter av vitaminer (framförallt A). Det används i delar av världen där människor lider av bristsjukdomar.
 • Växter som tål kyla bättre och därför kan odlas i kallare klimat.
 • Tomater som kan hålla sig färska mycket längre än normalt.
 • Getter som producerar medicin i deras mjölk.
 • Laxen har fått en gen som gör att den växer snabbare.

Forskare har inte kunnat bevisa att genmanipulerad mat (GMO) skulle ge upphov till hälsorisker för människor.

Några av nackdelarna

 • Risk att växter med onaturliga egenskaper ska spridas i naturen och få ekosystemet ur balans. Eller att de förökar sig med andra växterna och på så sätt sprider de konstgjorda egenskaperna.
 • Det är lätt att bara se fördelarna men denna forskning är kontroversiell eftersom många människor är emot genmodifierad mat. Det finns många människor som inte tycker att det är ok att mixtra med naturen.
 • Vad händer om ett företag ensamt får rättigheten att använda vissa framtagna grödor?
 • Dessa supergrödor riskerar att minska den biologiska mångfalden.
 • Bönder som odlar på traditionellt sätt riskerar att slås ut eftersom de inte kan konkurrera.

Fördjupning: 

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.