Människans påverkan

Skriv ut

Ekosystemen på jorden är under hårt tryck av människan. Jordens befolkning har ökat enormt det senaste århundradet och människor förbrukar dessutom mer resurser idag än förut.

Produktion av livsmedel och varor påverkar naturen både i din närhet men också på hela jorden. Klimatet förändras, den biologiska mångfalden minskar. Inget av det avfall, kemikalier och plast som sprids försvinner utan det finns kvar och förgiftar ekosystemen.

Detta gör att flera biotoper och olika livsmiljöer är i fara. Den globala uppvärmningen försurar haven och det förstör korallreven. När temperaturen ändras så kommer det att vara bra eller dåligt för många arter vilket gör att ekosystem utsätts för förändringar.

Människans utbredning gör att artrika urskogar huggs ner och ersätts av odlad skog T ex så omvandlas tropiska skogar till jordbruksmark. Många naturliga grunda vatten där fiskar förökar sig omvandlas till hamnar med mycket båttrafik.

I odlade jordbruksmarker och skogar är det ofta väldigt få arter som efterfrågas. När enbart en art odlas kallas det för monokultur. Det gör att den biologiska mångfalden utarmas (minskar).

I Sverige begränsas vissa arter genom jakt. De stora rovdjuren varg och björn finns det väldigt få av vilket har lett till att vildsvin, rådjur och älgar har få naturliga fiender och har förökat sig mycket. För att begränsa dessa populationer är det tillåtet att jaga dem under vissa perioder på året.

För att mäta människans påverkan så används begreppet ”ekologisk fotavtryck”. Det är ett mått på den jordyta som behövs för att få de ekosystemstjänster vi behöver t. ex. odlad mark och skog, gruvor med mera. Det ekologiska fotavtrycket skiljer sig åt mellan befolkningar. Ett naturfolk i Amazonas har ett ytterst litet eller inget ekologisk fotavtrycket medan vi i Sverige har ett stort. Det finns ett liknade ”ekologiskt vattenfotavtryck” som visar hur mycket vatten som går för att tillverka produkter vi använder.

De ekosystemstjänster som är i fara idag är det globala fisket och tillgången till rent vatten.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Ekologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.