Hormoner

Nervsystemet och hormonsystemet utgör tillsammans kroppens signalsystem. Hormonerna är långsammare än nervsystemet, men bidrar å andra sidan till större förändringar i kroppen, till exempel puberteten, klimakteriet och att man växer.

Hormoner bildas i särskilda körtlar (se tabell) och celler i kroppen. En körtel är ett organ som bildar ämnen och släpper ut dessa till omgivningen. Sedan transporterar blodet dessa ämnen dit de behövs.

Varje hormon påverkar en bestämd grupp av celler. Ibland påverkas de flesta cellerna i gruppen medan i andra fall påverkas endast ett fåtal. Körtlarna känner själva hormonhalten i kroppen, och de tillverkar mer hormon om det behövs.

I mellanhjärnan finns hypotalamus. Hypotalamus kontrollerar livsviktiga funktioner i kroppen, som hunger, törst, vätskebalans. Hypotalamus styr hypofysen som sitter på dess undersida, stor som en ärta.  Hypofysen är den viktigaste hormonbildande körteln. Den bildar viktiga hormoner men den bildar även hormoner som i sin tur styr andra körtlars hormonproduktion.

 

Fördjupning:

Uppgifter:

———————————————————————————————–