Hormoner

Skriv ut

Tillsammans med nervsystemet är hormonsystemet kroppens signalsystem. Hormonerna ofta är långsammare än nervsystemet men det bidrar till större förändringar i kroppen till exempel puberteten, klimakteriet och att du växer.

Hormoner bildas i särskilda körtlar och celler i kroppen. En körtel är ett organ som bilder ämnen och släpper ut dessa till omgivningen. Blodet transporterar dem sedan dit de behövs.

Varje hormon påverkar en bestämd grupp av celler. Ibland påverkas de flesta cellerna medan i andra fall ett fåtal. Körtlarna känner själva av halten hormon i kroppen och tillverkar mer om det behövs eller mindre om det är för mycket.

I mitthjärnan finns hypotalamus. Den kontrollerar livsviktiga funktion i kroppen som hunger, törst, vätskebalans. Den styr hypofysen som sitter på dess undersida, stor som en ärta.

Hypofysen är den viktigaste hormonbildande körteln. Det bildar viktiga hormoner men bildar även hormoner som i sin tur styr andra körtlars hormonproduktion.

Övningar: