Bevis för evolutionsteorin

Skriv ut 1  skriv ut 2

Det finns många fynd som stärker bevisningen för evolutionsteorin.

1.Fossil :Sand, lera och andra partiklar spolas ständigt ut i havet där de sjunker ner mot botten, pressas ihop och bildar bergarter. Av sand blir det sandsten och av lera blir det lerskiffer. Av gamla korallrev blir det kalksten. Dessa bergarter kallas gemensamt för sedimentära bergarter.
När organismer under jordens historia dött och bäddats ner i dessa bergarter har de blivit ett förstenat avtryck. Detta händer inte alla organismer men under speciella förhållanden sker det för vissa.

Oftast förstenas organismens hårda delar. Observera att det inte finns något DNA i fossil. I golv som består av kalksten, vanlig i gamla skolor och andra stora, gamla byggnader finns det ofta avtryck av fossil. Många gånger av bläckfisk, ortoceratit.

1. Med hjälp av dessa sedimentära bergarter så ligger fossilen i lager på lager. De äldsta fossilen finns längst ner och yngre fossil hittas högre upp i berget. Här kan man jämföra äldre fossil med yngre och se hur djur utvecklats.

2. Jordens kontinenter är ständigt på drift på grund av den så kallade kontinentaldriften. Från början, i jordens historia, satt att kontinenter ihop i en enda landmassa, Pangea. Sedan dess har de delats upp i dagens kontinenter. Detta gör att man hittar fossil på lite oväntade platser. T ex finns det mycket kalksten på Öland och Gotland från ett gammalt korallrev.
Man hittar också fossil på olika kontinenter som är väldigt lika vilket tyder på att de levt tillsammans någon gång och sedan skilts åt.

 

3. Samma byggstenar:

Alla organismer använder byggnadsritning; DNA och har proteiner som alla är uppbyggda av aminosyror utan undantag.

4. Liknande uppbyggnad:

Djur har stora likheter i sin kroppskonstruktion. Det går att se tydliga likheter i skelettet mellan t. ex. däggdjur. De har liknande benstruktur men benen har fått lite olika utseende och funktion.

5. Spår från ett tidigare utvecklingsstadie.

Djur har ofta rester av tidigare utvecklingsstadier. Kroppsdelar som har haft funktion tidigare men inte längre. Hos människa har vi blindtarm, svanskota och bröstvårtor hos män. I människans DNA går det att spåra bakom för att se tidigare utvecklingsstadier.

6. Delar DNA

Med hjälp av modern DNA-teknik går det enkelt att se att organismer delar en stor del av sitt DNA med andra organismer. En människa delar 40 procent av sitt DNA med växter.

Fördjupning: 

Övningar: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Evolution
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.