Att bli sjuk 2

Skriv ut

Flera sjukdomar är lätta att bota om läkaren ger en snabb diagnos andra blir du aldrig av med. Om du drabbats av en bakterie (alla sorter) används ofta antibiotika som läkemedel. Antibiotika (eller antibiotikum) är ett samlingsnamn på läkemedel som dödar eller hämmar (minskar) bakterietillväxt. Det som kallas i vanligt tal för penicillin är egentligen bara en slags antibiotika. När antibiotika används så dör även kroppens snälla bakterier.

Ett problem i världen är att antibiotika används för mycket. Bakterier förändras och utvecklas, precis som allt liv. Om bakterier hela tiden utsätts för antibiotika så kommer de förr eller senare förändras så att de överlever läkemedlet. Det kallas för att bakterierna blir resistenta. Då blir läkemedlet utan effekt. Idag finns det multiresistenta bakterier. De är immuna mot flera olika sorters antibiotika. Om du blir smittad av dessa bakterier är det väldigt svårt att få fram ett fungerande läkemedel. Det pågår hela tiden en kamp för att utveckla nya antibiotika mot resistenta bakterier. Det bästa vore att inte använda antibiotika i den utsträckning som vi gör idag.

Virus är svårare att bli av med. Vissa virus tar vårt immunförsvar hand om. Andra får du leva med under längre tid. Virus kan bo i kroppen utan att märkas för att sedan aktiveras när du och ditt immunförsvar inte är i form.

Ett sätt att skydda sig mot virussjukdomar (även bakteriesjukdomar) är att vaccinera sig. Då sprutas ett preparat in i kroppen som gör att immunförsvaret har en möjlighet att förbereda sig om du skulle utsättas för sjukdomen. Ibland kan preparatet vara en låg eller utspädd dos av sjukdomen. Antibiotika fungerar inte på virus.

Sjukdomar orsakade av svamp brukar, jämfört med bakterier och virus, inte vara så allvarliga. T.ex. kan du få svamp på naglar, hud och i underlivet. Angreppen brukar vara ganska enkla att bota.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Människokroppen
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.