Könsbundet arv

Skriv ut

Mannen och kvinnans könskromosomer skiljer sig åt. Mannens Y- könskromosom är betydligt kortare än X-kromosomen. Eftersom kvinnan har två X-kromosomer och mannen har en X och en Y innebär det att mannen har mindre genetisk material än kvinnan.

Det gör att vissa egenskaper och sjukdomar, som finns på könskromosomerna, ärvs olika mellan män och kvinnor. Två exempel är blödarsjuka och rödgrön färgblindhet som i större utsträckning drabbar män.

Dessa är recessiva sjukdomar. Det innebär att om du har ett dominant anlag ,trots att du har ett recessivt anlag, är du frisk. Har du bara recessiva anlag får du sjukdomen.

I exemplet nedan har kvinnan anlag för blödarsjuka och mannen är frisk. Det sjuka anlaget markeras med Xb.

Resultat:

  • 1/4 Frisk tjej
  • 1/4 Tjej med anlag för blödarsjuka.
  • 1/4 Frisk kille
  • 1/4 Kille med blödarsjuka

Eftersom kvinnor har två X-kromosomer måste båda hennes anlag bära sjukdomen om hon ska få den. Eftersom mannen endast har en X-kromosom så kommer han få sjukdomen om hans X-kromosom har anlaget. Att ha två X-könskromosomer ger här ett extra skydd mot dessa recessiva sjukdomar.

  • Exempel 2. Mamman är blödarsjuk och pappan är frisk.

Resultat:

  • 2/4 Tjej med anlag för blödarsjuka.
  • 2/4 Kille med blödarsjuka

Färgblindhet avgörs med ett färgblindhetstest. Det handlar om att se siffror eller figurer i en mosaik av prickar i olika färger. Det går att vara färgblind på många olika sätt och i olika grad. Olika typer av färgblindhet kan vara att man har svårt att skilja röd-grön eller  gul-blå åt.

Fördjupning: 

Uppgifter:

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Har du hittat en rolig länk till denna sida eller vill påpeka någon felaktighet? Skriv en kommentar nedan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.