Biologisk mångfald

Skriv ut

Biologisk mångfald är ett viktigt begrepp inom ekologin. Det innebär att det finns en stor variation inom arten, att det finns många olika slags arter i ekosystemet och att det finns många olika naturtyper och miljöer.

En viktig del av miljöarbete går ut på att bevara den biologiska mångfalden. Det är en viktig fråga eftersom den kanske snabbaste minskningen av arter i jordens historia pågår just nu.

Varför biologisk mångfald?

En stor variation inom arten är viktig för att den ger ett skydd så inte arten blir inavlad. Variationen är också viktig för de som arbetar med djur och växtförädling.

En stor variation mellan arter är viktig för att få ett stabilt ekosystem med många nischer. Många gånger kommer läkemedel och inspiration till tekniska uppfinningar från naturen och utrotas arter försvinner den tillgången. I Sverige finns ”rödlistan” som bedömer hur arter mår och flaggar för vilka som är hotade på olika sätt.

De senaste 150 åren har ungefär 200 arter försvunnit från Sverige men samtidigt har ungefär 800 invandrat hit på olika sätt. Dessa arter kallas invasiva. Ibland påverkar de inte ekosystemet nämnvärt men ibland, speciellt om de inte har några naturliga fiender, förökar de sig obehindrat t.ex. mördarsnigel.

Hot mot den biologiska mångfalden.

Globalt finns många olika hot, global uppvärmning och att livsmiljöer förstörs på olika sätt. Ett hot är också överbefolkning och människans girighet.

I Sverige är de största hoten för mångfalden avverkning av skog och igenväxning av öppna marker.

Skogsindustrin ägnar sig åt skogsgödsling och plantering av främmande trädslag vilket är negativ. För att hålla kvar arterna försöker de dock plantera en del lövträd, behålla gammelskog och döda träd i sina planteringar.

Sveriges gamla jordbruksmarker har en speciell uppsättning av arter som nu riskeras när öppna marker ersätts med skogsplanteringar.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Info om sidan Träna begrepp Övningar

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.