Nervsystemet – övningar

Sinnesorgan

Något av kroppens sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.

Sensoriska impulser

En nervsignal som går från ett sinne till hjärnan.

Motoriska impulser

En nervsignal som går från hjärnan till en muskel.

Kroppssinne

Det talar om för oss var vi befinner oss i förhållande till omgivningen.

Elektriskt fält

Ett område som påverkar elektriskt laddade partiklar.

Somatiska nervsystemet

Det viljestyrda nervsystemet. Du styr det med din vilja.

Autonoma nervsystemet

Det självständiga nervsystemet. Det sköter viktiga funktioner utan att du behöver tänka på dem.

Skelettmuskel

Muskler som sitter fast i skelettet och får armar och ben att röra sig.

Parasympatiska nervsystemet

Den del av det autonoma nervsystemet som används när kroppen tar det lugnt.

Sympatiska nervsystemet

Den del av det autonoma nervsystemet som används när kroppen behöver aktiveras mycket. ACTION

227
Created on By Ozky

Nervsystemet

1 / 2

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

2 / 2

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 57%

0%