Intelligens

Skriv ut

Det finns ingen enighet bland forskare exakt vad intelligens är och därför är den svår att mäta och jämföra. Ofta sägs det att intelligens är att tänka abstrakt. Även att ha en förmåga att uppfatta och utnyttja sin kunskap och erfarenhet i nya och okända situationer.

Hjärnan storlek påverkar inte intelligensen utan det är nervcellernas täthet och hur många kopplingar de har till varandra. Intelligens finns inte på någon bestämd plats i hjärnan utan olika delar av hjärnan aktiveras för olika uppgifter.

Det är liten skillnad mellan intelligensen hos män och kvinnor. Hos män kan man se att det är större spridning. Det vill säga att det är fler som har hög IQ och fler som har låg IQ jämfört med kvinnor.

Hur viktig intelligens är för att få ett lyckligt liv är svårt att säga. Intelligens är viktigt för att lyckas, men andra egenskaper är viktigare för att inte misslyckas. Till exempel: på en arbetsplats är det ofta viktigare att kunna samarbeta och inte vara elak eller otrevlig än att ha extremt hög IQ. Att vara intelligent är inte samma sak som att ha talang.

Att jämföra människor utifrån ett IQ-test ger inte alltid en rättvis bild av en persons förmågor.  I många IQ-tester fokuserar man på numeriska, språkliga, rumsliga och grafiska förmågor.

Detta visar bara en del av en människas förmågor. Dessutom påverkas resultatet av kulturell bakgrund och utbildningsnivå. Det går också att träna och öka sitt resultat genom att göra många IQ-test.

De allra flesta har en IQ mellan  85-115. Tre procent hamnar över 130. Då anses man vara extremt intelligent. Albert Einstein hade en IQ på 160. Den mest kända IQ-klubben är Mensa. Där krävs en IQ på 131 för att bli medlem. I Giga society krävs det en IQ på 202. Klubben har idag sex medlemmar.

Att vara savant är att ha en funktionsnedsättning och samtidigt ha en exceptionell hjärna som gör dem ofattbart intelligenta. Savantism är en allvarlig form av autism och en savant kan ha stora problem med att klara sitt vardagsliv. Å andra sidan har de extremt minne som gör att de kan läsa böcker oerhört snabbt och minnas allt eller rita detaljerade städer efter att ha flugit över den vid ett tillfälle.

Fördjupning: 

Övningar: