Intelligens

Bland forskare finns ingen enighet exakt vad intelligens är och därför är intelligens svår att mäta och jämföra. Det sägs ofta att intelligens är att tänka abstrakt samt att ha en förmåga att uppfatta och utnyttja sin kunskap och erfarenhet i nya, och för en själv, okända situationer.

Hjärnans storlek påverkar inte ens intelligens utan det gör nervcellernas täthet och hur många kopplingar de har till varandra. Intelligens finns inte på någon bestämd plats i hjärnan utan ofta samarbetar flera olika hjärncentra.

Det är liten skillnad mellan män och kvinnors intelligens. Hos män ser man att det är större spridning i intelligensnivå, det vill säga att det är fler som har hög intelligens och fler som har låg intelligens jämfört med kvinnor.

Hur viktig intelligens är för att få ett framgångsrikt liv är svårt att säga. Att vara intelligent är viktigt för att lyckas i arbetslivet, men andra egenskaper är viktigare för att inte misslyckas. Till exempel: på en arbetsplats är det oftast viktigare att kunna samarbeta och vara trevlig än att ha extremt hög intelligens. Att vara intelligent är inte samma sak som att ha talang.

För att avgöra en människas intelligens används IQ-test. Det är dock inte alltid ett IQ-test ger en rättvis bild av en persons förmågor. I många IQ-tester fokuserar man endast på numeriska, språkliga, rumsliga och grafiska förmågor. (Bilden nedan är två frågor från ett IQ-test.)

Detta visar bara en del av en människas förmågor. Dessutom påverkas resultatet av kulturell bakgrund och utbildningsnivå. Det går också att öka sitt resultat genom att göra många, liknande IQ-test.

De allra flesta människor har en IQ mellan  85 – 115. Tre procent har IQ över 130 och anses  vara extremt intelligenta. Albert Einstein hade en IQ på 160. Den mest kända förening för människor med högt IQ är Mensa och där krävs en IQ över 131 för att bli medlem. En annan förening är Giga society och där krävs det en IQ över 202 för att få vara medlem. Klubben har idag sex medlemmar.

Savanter har en funktionsnedsättning, och samtidigt en exceptionell hjärna som gör dem ofattbart intelligenta. Savantism är en allvarlig form av autism och en savant kan ha stora problem att klara sitt vardagsliv. Å andra sidan har de extremt bra minne vilket gör att savanter kan läsa böcker oerhört snabbt och minnas allt samt rita detaljerade skisser av städer efter att ha flugit över staden vid ett tillfälle. Det finns idag färre än 50 av dessa begåvade savanter.

Fördjupning: 

Övningar: 

———————————————————————————————–