Mitos och meios

Skriv ut

Livet började med en cell. Denna cell delade sig och utvecklades till olika typer av organismer. En människa består av 100 000 miljarder celler. Celler förökar sig genom delning. Det finns två olika typer av celldelning:

1. Vanlig celldelning (mitos)

Denna celldelning sker för samtliga celler förutom könscellerna (ägg och spermie). Vid denna celldelning kopieras allt genetiskt material så att den nya cellen blir identisk med den första. I vanlig celldelning kopieras alla cellens 46 kromosomer. Dessa celler kallas kroppsceller och är diploida. Det innebär att de har 23 par kromosomer, alltså två uppsättningar av varje kromosom.

2. Reduktionsdelning (meios)

En människa skapas genom att en spermie smälter samman med ett ägg för att bilda den första cellen. Den första cellen ska innehålla 46 kromosomer. Med enkel matematik kan därför könscellerna bara innehålla 23 kromosomer (haploida celler) för att det ska stämma. (23+23 = 46).

I vanliga celler sitter kromosomerna ihop i 23 par. Kromosomerna i varje par innehåller samma typ av information. Du har alltså två bruksanvisningar till varje protein (eller egenskap) – en pappavariant och en mammavariant. Vid reduktionsdelning utgår kroppen från en cell med 46 kromosomer och skapar unika könsceller med 23 kromosomer. Vid bildande av könsceller sker en process som kallas överkorsning (crossover).

Överkorsning innebär att kromosomerna i varje par blandar sig med varandra. Varje kromosom blir en mix av mammans och pappans gener. Det innebär att varje ägg eller spermie blir helt unik. Detta är anledningen till varför syskon liknar varandra men inte är identiska.

Fördjupning: 

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Ett svar på ”Mitos och meios”

 1. Hej
  jag är en läkare och håller på att ta min läkare legitimation.
  jag måste plugga kärn ämnet igen då jag har en fråga som jag hittar det svårt att besvara
  här kommer frågan med olika slag svar
  Meios är den celldelning som sker när det bildas könsceller eller sporer.Vad är skillnaden mellan meios och mitos?
  A: Centromerer separerar inte under mitos men under meios
  B: Aktinfilament separerar systerkromatiderna under mitos men inte under meios
  C: Det sker två celldelningar under meios men inte under mitos
  D: Systerkromatider separerar inte under meios men under mitos
  E: Mikrotubuli separerar systerkromatiderna vid mitos men inte vid meios
  0m de går att få lite vetenskapligt förklaring till detta rätt svar.
  tack

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.