Livets uppkomst

Skriv ut

Historien om hur liv uppkommit och utvecklats har alltid fascinerat människan. I olika religioner har man kunnat läsa om mer eller mindre fantasifulla skapelseberättelser t ex kristendomens och asatrons. Människor vill gärna ha en förklaring och är det svårt att veta skapas ofta en alternativ förklaring.

Än i dag finns det olika meningar om hur livet på jorden uppkommit och utvecklats. Det finns många övertygande bevis idag för evolutionsläran. Det är den naturvetskapliga förklaringen till livets uppkomst och utveckling och den som lärs ut i skolan.

I många länder, där tron på gud, spelar en stor roll finns alternativa evolutionsläror där ett högre väsen, en gud, spelar en avgörande roll för livets uppkomst och utveckling.

Över hela världen finns det människor inom flera olika religioner som tror på ”intelligent design”. Det är en variant på bibelns skapelseberättelse. De menar att vissa delar av evolutionen är för komplicerad för att ha utvecklats enligt evolutionsläran. Därför måste det ha funnits någon som designat naturen och livet. De kallar sig kreationister. De tror inte på att livet skapades slumpmässigt på jorden eller att arter förändras och utvecklas. Kreationism är inte en vetenskaplig teori.

Den naturvetenskapliga modellen om evolutionsläran förklarar hur livet har utvecklats på jorden. Hur det allra första livet skapades finns det fortfarande inga bevis som kan förklara. Den vanliga teorin är slumpmässiga kemiska reaktioner (man har försökt återskapa denna händelse men inte lyckats). En annan teori är att en meteorit/asteroid har fört livet med sig från rymden från en annan planet.

 

Fördjupning: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Evolution
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.