Vad bestämmer kön?

Skriv ut

Vilket biologiskt kön du är bestäms genetiskt. Ett av människans 23 par av kromosomer bestämmer kön. Det är par nummer 23 och kallas könskromosomerna.

Kvinnans två könskromosomer kallas XX och mannens XY. Skillnaden är alltså att mannens ena kromosom är lite kortare och mannen har därför lite mindre genetiskt material än kvinnan. En av mannens könskromosomer och en av kvinnans kommer slumpmässigt väljas och ärvas av det nya barnet

Redan vid befruktningen bestäms vilket kön den nya människan ska ha. Om en X-spermie hinner först blir det en flicka. Om en Y-spermie hinner före blir det en pojke.

Tabellen visar hur det blir pojke eller flicka. Mammans två könsceller (ägg) syns på den ena kolumnen och mannens könskromosomer syns på den översta raden.

Teoretisk sätt visar tabellen att det är 50% chans att få en flicka och 50 % chans att få en pojke. I verkligheten föds det 106 pojkar på 100 flickor.

Tvillingar.

1-3 % av alla födslar är tvillingfödslar. Det vanligaste är tvåäggstvillingar. Precis som det låter är det två ägg som har befruktas av 2 olika spermier. Sedan har dessa foster utvecklats parallellt i mammans livmoder. Tvåäggstvillingar är inte mer lika varandra än ett syskonpar.

Enäggstvillingar härstammar från ett ägg och en spermie. Det befruktade ägget delar sig i början av fosterutvecklingen och bildar två foster. Enäggstvillingar har samma DNA. De har alltid samma kön. Trots att de har samma DNA är de inte exakt lika. Skillnader i uppväxten och olika erfarenheter påverkar deras utveckling.

Fördjupning: 

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.