Biotop havet

Skriv ut

Jordens yta består till större del av hav, ungefär 70 procent. Här finns många olika arter och enorma populationer av vissa. Eftersom det finns betydligt färre arter av insekter i havet  än på land så är den biologisk mångfalden trots allt större på land.

Vattnets kretslopp innebär att vattnet i havet avdunstar till molnen för att sedan regna ner, bli till floder för att sedan rinna tillbaka. När vattnet rinner tillbaka följer olika mineraler med ut i vattnet. Dessa mineraler gör havet salt.

För organismerna i vattnet är tillgången av vatten och salter oändligt. Det som det är brist på istället är ljus och syre. Ju längre ner desto svårare blir det. Redan på 10-20 meter är det för mörkt för att solljuset ska hitta ner. Utan solljus blir det ingen fotosyntes och då kan växterna inte leva.

Därför finns det mesta livet i havet i grundare vatten t.ex. nära stranden och i korallrev

Ju djupare ner desto mer ont om syre är det. I havet lägger sig vattnet i olika skikt beroende på hur salt och vilken temperatur det har. Tyngst vatten (högst densitet) sjunker till havsbotten och det innehåller mer salt och är kallt. Att vattnet delas upp i skikt gör att det inte blandas så mycket. När djur och växter dör sjunker de till botten och vid nedbrytningen går det åt syre. Detta kan leda till syrebrist på botten om mycket organiskt material hamnar där.

Östersjön

Sverige omges av Atlanten på västkusten och av Östersjön på ostkusten. Östersjön har bräckt vatten. Det innebär att det har låg salthalt. Hur låg beror på vilken del av Östersjön. Många älvar i norra delen av Sverige rinner ut och sänker salthalten ju högre upp man kommer .

Många arter i Östersjön kommer från Atlanten. Det bräckta vattnet gör att en del av organismernas energi går åt till att hålla rätt saltbalans i kroppen. Det gör att många arter blir mindre i Östersjön än vad de är i stora havet.

Den unika miljön i Östersjön gör att vissa arter slipper sina naturliga fiender eller konkurrenter och har större chans att breda ut sig. Två exempel är blåstången och blåmusslor.

Östersjön är särskilt känslig för syrebrist. Ungefär en tredjedel av Östersjön lider av syrebrist på botten. Detta fenomen är naturligt men beror också till stor del av människan, framförallt övergödning. För att komma till rätta med detta krävs minskade utsläpp men också att rejäla höststormar bidrar med att syresätta havet.

Fördjupning:

Uppgifter: 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Ekologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.