Biotop Skogen

Skriv ut

Skogen täcker en stor del av Sverige yta. Den är viktig för Sveriges ekonomi och också viktig för många djur och växtarter.

Skogen invandrade i Sverige söderifrån efter den senaste istiden för 13000 år sedan. Först tallen sedan lövträden. Sist invandrade granen från nordost för ungefär 3000 år sedan

Sverige har olika typer av växtlighet. Vanligtvis delas landet in i fem områden: Kalfjället, Fjällbjörksskogen, Norra och södra barrskogsregionen och södra lövskogsregionen.

  • Kalfjällsområdet ligger i norra Sverige bland fjällen. Hit räknas området från bergstopparna till att det börjar växa träd. Här är det kallt, snö och tunt jordskikt. Därför finns det inte så många arter här.
  • Fjällbjörkskogen ligger också vid fjället och består av ett smalt bälte av björkar.
  • Det norra barrskogsområdet är väldigt stort och består huvudsakligen av gran och tall med lite inslag av lövträd.
  • Det södra barrskogsområdet består också mest av gran och tall med mera inslag av lövträd.
  • I lövskogsregionen dominerar lövträd som ek och bok.

För att lättare kunna undersöka en skog delas den in i fyra skikt. Trädskikt, Buskskikt, Fältskikt och bottenskikt.

Bottenskikt är det översta lagret på marken och här hittas förnan. Det är döda djur och växter som inte brutits ner t.ex. gamla löv och pinnar. Under förnan kallas jordlagret humus och då har nedbrytningen kommit längre. Fältskiktet består av örter, ormbunkar, ris och andra låga växter. I buskskiktet ingår växter med hård stam. Trädskiktet består av träden helt enkelt. 

På marken i en barrskog är pH-värdet lågt så få maskar och bakterier kan leva här. Därför går nedbrytning långsamt och jorden blandas inte om. Jordtypen kallas podzol och är uppdelat i tydliga skikt. Jorden brukar vara mindre bördig eftersom ämnen inte cirkulerar lika mycket. 

I en lövskog är jorden brun och fuktig. Här finns gott om bakterier och maskar som blandar om jorden. Jorden är inte uppdelat i skikt och är vanligtvis näringsrik. Denna jordtyp heter brunjord men den kallas också för mull.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Ekologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.