DNA-molekylens beståndsdelar

Skriv ut

Informationen om växter och djurs uppbyggnad och utseende finns samlad i cellkärnan i de flesta av organismens celler. I cellkärnan finns DNA-molekylen. Detta är en mycket stor molekyl och dess unika struktur innehåller unik information. Informationen liknas vid en bruksanvisning som beskriver hur organismen är uppbyggd.

DNA Vanligtvis syftar ordet DNA på hela det genetiska arvet. Alla organismer har DNA. Hos människan finns det två meter DNA i stort sett alla av kroppens celler (undantag röda blodkroppar). Det gör den till en av de största kända molekylerna. Skulle du plocka ut allt DNA i kroppen och lägga i en rad skulle du nå till månen och tillbaka. För att DNA ska få plats i cellkärnan så är det hårt packat. DNA är en förkortning på DeoxiriboNukleinAcid. Arvsanlaget, arvsmassan och genomet är synonymer till DNA och syftar också på hela din genetiska kod.

Kvävebaser – Informationen i ditt DNA är skrivet på en kod som består av fyra bokstäver. Dessa kemiska byggstenar heter Adenin, Cytosin, Guanin och Tymin men förkortas A, C, G och T.

De sitter alltid ihop två och två, A med T och C med G. Om du jämför DNA-molekylen med en trappa så motsvarar varje baspar ett trappsteg. Varje baspar kan kombineras på fyra sätt. A-T, T-A, C-G, G-C.

Kromosom – Människans DNA är uppdelat i 46 delar. Varje del kallas för kromosom. Använder man ordet i plural, kromosomer, menas allt DNA. Antalet kromosomer har ingenting att göra med hur utvecklade organismer är. Det betyder bara hur uppdelad den genetiska koden (DNA:t) är i cellkärnan. En människan har 46 kromosomer, en snigel har 24, en häst har 64 och en ormbunke har över 1000 kromosomer. Rekordet hos djur har kungskrabban på 416 kromosomer.

En gen är en sträcka på kromosomen. En gen kan vara bruksanvisningen för ett protein eller egenskap. Det kallas också att en gen kodar för ett protein (eller egenskap). Hos människor finns det mellan 20000 och 25000 olika gener (beroende på källa). Ibland kodar flera olika gener samma egenskap t.ex. ögonfärg. Det kan också vara tvärtom, att en gen kodar för flera liknade proteiner. Längden på gener varierar. De kan vara uppbyggda av några hundra baspar till fler än 100 000.

Om ditt DNA skulle vara en bok så skulle kvävebaserna vara bokstäver, en gen skulle vara ett stycke, en kromosom skulle vara ett kapitel.

 

Fördjupning: 

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Har du hittat en rolig länk till denna sida eller vill påpeka någon felaktighet? Skriv en kommentar nedan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.