Nervcellen – övningar

Nervcell

En specialiserad cell i kroppen som skickar signaler med hjälp av elektricitet.

Hormon

En kemisk förening eller protein som fungerar som budbärare i kroppen.

Nervsystem

Ett signalsystem i kroppen som får intryck av omgivningen och kan reagera snabbt.

Centrala nervsystemet

Hjärnan och ryggmärgen ingår i denna del av nervsystemet.

Perifera nervsystemet

Den del av nervsystemet som inte är hjärnan och ryggmärgen.

Ryggmärg

Den finns inuti ryggraden. En motorväg för nervsystemet.

Dentrit

Kort utskott på nervcellen som tar emot nervsignalen.

Axon

Långa utskott på nervcellen som skickar vidare nervsignalen.

Myelinskida

Ett material delvis av fett som sitter runt nervcellens axon. Det isolerar och ökar hastigheten på nervsignalen.

Utskott

Något som sticker ut från en kropp.

Impuls

En elektrisk signal som rör sig i nervbanan.  

Nervbana

Flera nervceller som sitter ihop.

Synaps

Kopplingen mellan två nervceller.

Signalsubstans

Ett kemiskt ämne som får nervimpulsen att åka vidare till nästa nervcell vid synapsen.

Antidepressiva läkemedel

Ett läkemedel som lindrar depressioner.

Neuron

Ett annat ord för nervcell.

Hormonsystem

Ett långsammare signalsystem i kroppen men ger ibland stora förändringar.

476
Created on By Ozky

Nervcellen

1 / 2

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

2 / 2

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 36%

0%