Immunförsvaret

Skriv ut

För att skydda sig mot sjukdomar så har kroppen flera strategier. Det första försvaret är din hud. Det är ett yttre försvar som effektivt stänger problemen ute. Om huden går sönder och/eller att du på något annat sätt får in bakterier, svamp eller virus i kroppen så kallas det att du har fått en infektion.

Om du har fått en infektion aktiveras kroppens medfödda immunförsvar. Oavsett skada blir reaktionen densamma, en inflammation. Ett inflammerat område blir rött, svullet, ömt och varmt. Det beror på ökad blodtillförsel och att olika smärtframkallande ämnen sprids. En del av kroppens försvarsceller aktiveras. Det finns olika slags försvarsceller och de kallas gemensamt för vita blodkroppar. I denna fas aktiveras ätarceller. De finns i blodet och har som uppgift att äta döda celler och bakterier. Beviset på deras insats är att det bildas gult var (finns fler färger).

Om detta inte fungerar aktiveras kroppens specifika immunförsvar. Det är andra vita blodkroppar som är effektivare eftersom de är mer specialiserade. Varje specialiserad vit blodkropp fungerar bara på en typ av inkräktare. Detta försvar är inte medfött utan utvecklas när vi utsätts för sjukdomar eller vaccinerar oss. Dessa vita blodkroppar är två typer av T-hjälparceller. Den ena sorten samordnar och styr immunförsvaret genom att skicka ut signalämnen. Den andra sorten jagar, upptäcker och dödar infekterade celler.

Det finns också B-celler. När de träffar smittämnen omvandlas de till en minnescell som tillverkar antikroppar. Antikroppar kan förstöra smittan men dess viktigaste uppgift är att känna igen den. Detta ger kroppen ett skydd mot sjukdomen i framtiden (kroppen minns). Du blir immun mot sjukdomen, ibland hela livet (vattenkoppor).

Avslutningsvis; ett bra sätt att undvika sjukdomar är att ha en god hygien. T.ex. att tvätta händerna före måltiderna och efter toalettbesök. Du kan också skaffa kunskap om vilka som är de värsta smitthärdarna.

 

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Människokroppen
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.