Vad är en människa

Skriv ut

En människa är en oerhört komplicerat organism uppbyggd av tusen miljarder celler som samarbetar med varandra på olika sätt.

Cellen är den minsta levande enheten som finns. Det första livet bestod av en cell. I den cellen fanns de delar (organeller) som gav cellen de funktioner den behövde för att hålla sig vid liv.

I människan sitter cellerna ihop i varandra och en organsim som består av flera celler kallas flercellig.

De allra flesta celler innehåller samma organeller. Däremot kan de ha olika många av dem eller cellen kan ha en speciellt form. I en människa finns det ungefär 200 olika celltyper som är specialiserade för olika uppgifter.

Exempel på mer kända celltyper är: nervceller, muskelceller och blodceller. En vävnad är många specialiserade celler som sitter ihop. Celler bygger upp olika typer av vävnader i kroppen. Muskelceller bygger upp muskelvävnad och nervceller bygger upp nervvävnad och så vidare.

Ett organ är uppbyggd av många olika typer av vävnader. Exempel på organ är hjärta, tarmar, lever, lungor m.m.

Organen samarbetar med varandra på olika sätt. Organen som samarbetar kallas för ett organsystem. Ett organ kan ingå i flera olika organsystem. Exempel på några av de stora organsystemet i kroppen:

  • Andningsorganen: Här ingår lungor, blod och hjärta. Uppgiften är att försörja kroppen med syre och ta bort koldioxid.
  • Matspjälkning: Här ingår många organ från munnen, magsäck, tarmar, lever, bukspottskörtel. Uppgiften är att sönderdela maten och ta vara på energi och byggnadsmaterialet.
  • Utsöndring: Här ingår blod, njurar, lever m.m. Organsystemet bryter ner gifter och transporterar det ut ur kroppen.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Människokroppen
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.