Genetik en kort historik

Skriv ut

Genetik har funnits i människans vardag under tusentals år. Det är enkelt att se att människor ärver utseende och egenskaper från sina föräldrar. Att utveckla grödors och boskaps positiva egenskaper, genom att kontrollera och styra deras förökning, har också varit en nödvändig kunskap för överlevnad under människans historia.

Genetik handlar om att förstå mekanismerna bakom det genetiska arvet. Det handlar om hur vetenskapen använder denna kunskap för att förstå och förbättra människors levnadsvillkor.

Den klassiska genetiken började i mitten av 1800-talet. Då släppte Gregor Mendel en bok ”Försök med växthybrider”. I den förklarar han hur olika egenskaper ärvs. Han utgick från ärtor med olika egenskaper. En del plantor var långa, andra korta. En del ärtor var släta, andra skrynkliga o.s.v. Han korsade ärtorna med varandra och undersökte avkomman och drog slutsatser. Trots att han inte visste någonting om DNA så kunde han göra korrekta slutsatser om hur egenskaper ärvdes. Hans teorier om arvets mekanismer går fortfarande att använda. Tyvärr fick hans teorier inget genombrott utan glömdes bort. ”Min tid ska komma” brukar Mendel beklaga sig. Hans arbete återupptäcktes år 1900, 16 år efter hans död.

Några decennier senare upptäcktes förändringar, i arvet, som gav nya anlag som inte kunde förklaras med Mendels lagar. Det som upptäckts var mutationer och vetenskapen menade, helt korrekt, att dessa var en avgörande drivkraft i utvecklingen av organismer.

Under första hälften av 1900-talet upptäcktes att kromosomer fanns i cellkärnan i par. De fyra kvävebaserna upptäcktes och fick sina namn. Rosalind Franklin gjorde de första tydliga röntgenbilderna av DNA-molekylen.

På mitten av 1900-talet kunde för första gången Dna-molekylens struktur beskrivas av James Watson och Francis Crick. Troligtvis bidrog Rosalind Franklin en stor del till upptäckten men när nobelpriset delades ut 1962 hade hon avlidit och blev utan.

Utvecklingen efter detta genombrott går i rasande takt och genetiken är numera alltid ett aktuellt forskningsområde.

Fördjupning: 

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Genetik
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Har du hittat en rolig länk till denna sida eller vill påpeka någon felaktighet? Skriv en kommentar nedan!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.