Biotop sjön

Skriv ut

I Sverige finns det ungefär 100000 sjöar. De delas in i näringsrika och näringsfattiga. Det som avgör sjöns egenskaper är om berggrunden och jordarna runt omkring sjön är näringsrika.

Näringsfattiga sjöar finns ofta i fjällområden eller i barrskogen. pH-värdet är ofta lågt och det finns lite växtlighet och få arter i sjön. Det gör att vattnet blir klart och att det finns gott om syre i sjön.

Näringsrika sjöar finns ofta i bördiga jordbruksmarker. Ofta är marken uppodlad runt omkring sjön. Här finns stor växtlighet med många olika djur och växtarter. pH-värdet är nära neutralt och det är dålig sikt i vattnet. Det finns en risk för syrebrist på botten när döda organismer sjunker till botten och bryts ner. Denna typ av sjöar riskerar också att växa igen. Näringsrika sjöar känns igen på att det finns mycket vass längs strandlinjen.

Inom ekologin delas sjöar in i olika zoner för att lättare kunna undersökas. Zonerna är:

  • Stranden—är området nära land där det är grunt. Här finns det mesta av djur och växtligheten.
  • Fria vattnet— Här finns plankton och fiskar.
  • Djupa botten—I djupt vatten når inte solens strålar ner så här finns inga organismer med fotosyntes utan mest djur (fiskar) och djurplankton.

Vattnets unika egenskaper gör det möjligt för att organismer i vattnet ska överleva vintern. Vatten är som tyngst (högst densitet) vid 4 grader Celsius. Det innebär att det vattnet sjunker till botten. Därför fryser sjön och bildar istäcke uppifrån och inte från botten.

Någon gång på våren och hösten kommer temperaturen att vara 4 grader i hela sjön. Det är då vattnet blandas om med hjälp av vindar så att syre och olika mineralämnen når botten. Det är viktigt så att de bottenlevande organismerna överlever. På sommaren delar vattnet upp sig i skikt med stor skillnad i temperatur. Varmt högst upp och kallt på botten. På vintern lägger sig isen som ett lock på så att inget nytt syre kan lösa sig i vattnet. Om vintern blir lång riskerar fiskar och andra organismer att kvävas.

Fördjupning:

Uppgifter: 

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Ekologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.