HBTQIA+

HBTQIA+

Historiskt sett har heteronormen varit den dominerande och setts som  det ”normala” i samhället. Heteronormen innebär att man identifierar sig som sitt biologiska kön (cisperson) och att förhållanden är mellan man och kvinna. Idag kan begreppet queer användas om man inte känner igen sig i heteronormen. Att vara queer är normbrytande och innebär att ens sexualitet eller könsidentitet inte följer heteronormen.

Sexualitet och könsidentitet behöver inte höra ihop. Det kön du identifierar dig med behöver inte ha något att göra med vilket eller vilka kön du är sexuellt intresserad av. Din könstillhörighet och/eller sexuella läggning kan också variera och förändras under livet.

För att enkelt förklara överskriften innebär:

Homosexuella – Attraheras sexuellt till personer med samma kön som sig själv.

Bisexuella – Attraheras till både personer med samma kön som sig själv och till personer med  motsatt kön.

Trans är ett övergripande begrepp som inte handlar om sexuell läggning utan om könsidentifikation. En transvestit (crossdresser) klär ut sig till det andra könet eller använder attribut som anses vara för det motsatta könet. En transsexuell person upplever att denna är född i fel kropp. En ickebinär person känner sig både som man eller kvinna eller som inget av det.

Det är naturligtvis individuellt om man vill göra kirurgiska och hormonella förändringar på kroppen för att utrycka sin könsidentitet. Transpersoner kan vara både hetero-, bi- eller homosexuella.

Queer – Ett brett begrepp som innebär att man tror inte på kön som koncept eller inte tror på kön över huvud taget.

Intersexuell – Hos intersexuella är kroppen inte 100 procent manlig eller kvinnlig. Det kan handla om anatomiska varianter av könsorganen. Exempelvis kan man vara född med könsorgan som har både manliga och kvinnliga delar. Det kan också handla om en annorlunda uppsättning könskromosomer eller annorlunda halter av könshormon. Den exakta översättningen av intersexuell är mellankönslig. Begreppet hermafrodit används i djurvärlden för att beskriva tvåkönade djur men inte på människor.

Asexuell – Man är inte intresserad av sex. Man kan dock ha romantiska relationer men sexdelen är inte intressant.

Plustecknet står för övriga sexuella läggningar och könsidentiteter.

Pansexuella – attraheras till en personlighet mer än till ett specifikt kön. Pansexuella kan ha relationer med sitt eget och det motsatta könet.

 

Man kan upptäcka i tidig ålder att man inte följer heteronormen. Det finns tyvärr fortfarande fördomar mot HBTQ-personer vilket kan göra det svårt att ”komma ut” och vara sig själv. De som ”kommit ut” säger ofta att i  slutändan är det alltid värt det, eftersom det är svårt att leva efter någon annans mall och förväntningar. Naturligtvis har yrkesval och intressen ingenting med sexuell läggning att göra.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!