Feminism och jämställdhet

FEMINISM OCH JÄMSTÄLLDHET

Jämlikhet innebär att alla människor ska ha samma förutsättningar och möjligheter att påverka sina liv oavsett kön, religiös tillhörighet, sexuell läggning, hudfärg m.m. Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

Om så inte är fallet kan man vara utsatt för olika former av diskriminering såsom rasism,  homofobi, sexism m.m.

Detta är problem som alltid behöver uppmärksammas och informeras om.

 

Feminism handlar om att kvinnor har lika värde och ska ha samma rättigheter och möjligheter i livet som män. Feminismen arbetar för att könen ska behandlas lika på ett ekonomiskt-, socialt-, juridiskt- och politiskt plan. Om man tycker att detta är självklart kan man kalla sig feminist.

I Sverige är vi långt ifrån att ha nått jämställdhet mellan könen, även om det är bättre här i jämförelse med många andra länder i världen. Till exempel behöver vi arbeta mer för lika löner för lika arbete och för att sjukvården ska vara mer likvärdig. Kvinnor gör fortfarande en stor del av arbetet i hemmet, till exempel att städa, ta hand om barn och sköta de sociala kontakterna med vänner och familj. Kvinnor är oftare föräldralediga mer än män eller arbetar ofrivillig deltid. Det kan påverka möjligheterna att få högre lön samt ens karriärmöjligheter.

Den feministiska rörelsen vill påvisa och förändra de maktstrukturer som är knutna till könen. Många feminister anser att barn inskolas i könsroller där de förväntas vara på ett speciellt  sätt och anser att det finns ett förtryck i dessa könsroller. Feminister anser att samhället ser mannen som det första könet medan kvinnan är det andra och att kvinnan ska underordna sig mannen.

Två vanliga grenar inom feminismen:

 

Patriarkatet – Innebär att samhällsordningen utgår från att män överordnas kvinnor. Fäder har störst inflytande i familjen och har de höga positionerna i samhället. Samhället är konstruerat på ett sätt som håller kvinnor i en beroendeställning till män. Kvinnor uppfattas som mindre begåvade och oförmögna att ta hand om sig själva till den grad att någon annan måste göra det åt dem. I patriarkatet är det manliga det normala och kvinnan är undantaget.

Genusteori – Begreppet används när olika företeelser i samhället benämns som kvinnligt eller manligt, även i de fall det inte har att göra med biologiskt kön. Det kan vara att män respektive kvinnor förväntas bete sig på ett speciellt sätt det vill säga att könen har olika förväntningar på sig. Arbetet mot jämställdhet blir svårare om speciella egenskaper bestäms vara kvinnliga och manliga.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan!