Känsel

Skriv ut

Du utsätts hela tiden för väldigt många intryck från omgivningen. Dina känsliga sinnesorgan registrerar till exempel vad du ser, luktar eller hör och skickar signalerna upp till hjärnan för att analyseras.

Sinnesorganen fungerar var och en för sig men vanligtvis samarbetar de. Sinnesintrycken är starkt kopplade till minnet.

Många av de intryck vi får sorteras bort utan att vi är medvetna om det. Till exempel känner vi inte trycket från våra kläder eller hur det luktar i en egna hem.

Gemensamt för våra sinnen är att de har specialiserade sinnesceller som fångar upp intrycken på olika sätt.

Känsel:

Känseln kan registrera intryck som beröring, vibration, smärta, temperatur och tryck. De flesta känselceller sitter i det mellersta hudlagret, läderhuden, men de finns också i muskler, senor och inre organ.  Det finns flera olika specialiserade känselceller. När de registrerar en händelse skickas informationen till hjärnbarkens känselcentrum.

Bild: Istock

Att känna smärta är extra viktigt eftersom det fungerar som en varningssignal om du till exempel bränner dig eller skär dig.

Congenital Analgesia är en sällsynt sjukdom som gör att du inte känner fysisk smärta på samma sätt som friska. Människor, framförallt barn,  som inte märker att de bryter ett ben, skär sig eller bränner sig riskerar att få allvarliga skador på grund av detta.

Människor som har amputerat en kroppsdel kan ibland fortfarande känna smärta eller att det kliar på den saknade kroppsdelen. Det kan bero på felmeddelanden från de nervbanor som kapades vid amputationen. Detta kallas för fantomsmärtor.

Figuren nedan kallas för Homunculus. Den visar hur stor del av hjärnbarken som används av de olika sinnescellerna i kroppen. De kroppsdelar som är stora på gubben till exempel läppar och händer har många sinnesceller och kräver mer hjärnkapacitet.

Fördjupning: 

Övningar: