Växter

Skriv ut del1   Skriv ut del2

Alla växter har fotosyntes. De kan omvandla solens energi till näring åt sig själv.

Det kallas för fotosyntes och sker med hjälp av ett ämne som kallas klorofyll. Klorofyll ger växterna dess gröna färg. Av det socker som bildas i fotosyntesen kan växten sedan bilda andra ämnen som den behöver för att leva och växa.

Carl von Linné delade in alla växter i två stora grupper. Denna indelning används fortfarande.  Det finns även andra indelningar.

1) Sporväxter (kryptogamer) som förökar sig med sporer. Hit hör vissa alger, mossor och ormbunksväxter.

2)  Fröväxter (fanerogamer) som förökar sig med frön. Hit hör barrträd, lövträd och växter som blommar.

Alger (sporväxt)

Alger är troligtvis de första organismerna på jorden med fotosyntes. Idag finns det väldigt många olika arter av alger. Från encelliga organismer till andra som är flera meter stora. Därför går det inte att säga att de tillhör en speciell grupp utan de ingår i flera. De saknar rötter, blad och blommor som växter brukar ha. Alger står för ungefär hälften av syreproduktionen på jorden. Alger lever i vatten eller på fuktiga ställen. De encelliga algerna förökar sig genom delning och andra med ägg och spermie. De orsakar algblomning som ibland bildar grönt slajm i vatten när man ska bada.

Mossor (sporväxt)

Mossor är en av de första växterna på land.  De har en stam och står tätt tillsammans för att stödja varandra. De har inga egentliga rötter men har en form av rottrådar som håller fast dem i marken. De bildar gröna täcken och det är en fördel för att kunna hålla kvar vatten. Det finns han och honplantor och de förökar sig med ägg och spermie.

Ormbunksväxter (sporväxt)

Sporväxterna utvecklades och blev större och större. För länge sedan täcktes hela jorden av stora skogar av ormbunkar. För att detta skulle vara möjligt så hade ormbunksväxterna rötter och kärl. Kärl var växtens vattenledning där vatten transporterades från rötter till växtens alla delar. Till ormbunksväxterna hör ormbunkar, lummerväxter och fräkenväxter.

Fröväxter

Till fröväxter räknas barrträd och växter som blommar. De utvecklades långt efter sporväxterna. Barrträden kom först och sedan kom växter med blommor. Blommorna lockar till sig insekter som hjälper växten med pollineringen. Fördelen med frön, framför sporer, var att fröet hade ett skyddande skal och det innehöll näring som hjälper fröet till en bra start i livet.

Frukter och frön är ofta utformade så de lätt sprids. En del sprids med djur, som äter dem, eller de fastnar i pälsen. Andra sprids med vinden eller med vattnet.

Fröväxter kan också föröka sig könlöst. De sänder ut utlöpare som slår rot i närheten av den ursprungliga växten. Exempel på sådana växter är vitsippor, vass och smultronplantor.

Barrträd (fröväxt)

Barrväxter var de första växterna som utvecklade frön men de har inga riktiga blommor. Fröna finns och skyddas av fjäll på kottarna. 

Blomväxter (fröväxt)

De växter som har blommor och frön kallas blomväxter. Hit hör lövträd , örter och olika gräs.

Fördjupning:

Uppgifter:

 

Hela kursen: Kursens begrepp: Kursens test: 
Grundbiologi
Quizlet – Tabs
Deltest – Stortest

 

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.