Hormoner – övningar

Signalsystem

När något skickar en signal mellan två punkter till exempel nervsystemet eller hormonsystemet.

Körtel

Ett organ som produceras ämnen till exempel hormoner, sekret och hormoner.

Hypotalamus

Den sitter i mellanhjärnan och kontrollerar livsviktiga funktioner som hunger, törst och vätskebalans.

Hypofysen

Ett organ som tillverkar hormon och styr över kroppens andra organ som tillverkar hormon.

Hormoner

Genetik -en kort historik