Vad bestämmer kön? – övningar

Kromosom

En bit av DNA-molekylen. Människan har 46 kromosomer.

Könskromosom

De kromosomer som bland annat bestämmer ditt kön. Flickor har XX och pojkar har XY.

Könscell

Ägg hos kvinnor. Spermie hos män.

Tvåäggstvilling

Ett tvillingpar som inte är mer lika än ett par syskon. Två ägg har träffat två olika spermier.

Enäggstvilling

Tvillingar med identiskt genetiskt material.

Foster

Ett ofött barn är i moderns mage (hos däggdjur).

252
Created on By Ozky

Vad bestämmer kön?

1 / 2

Vad bestämmer kön? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Vad bestämmer kön? Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 56%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *