Naturligt urval – övningar

Konkurrens (ekologi)

En tävlan om naturens resurser mellan organismer inom en art eller mellan arter.

Avkomma

Så kallas barn hos djur.

Variation

De innebär att individer inom en art är genetiskt olika varandra.

Sexuell förökning

Förökning som sker genom en hona och en hane. Detta ger en stor genetisk variation hos avkomman.

Ekosystem

En avgränsat område i naturen där djur och växter samspelar med varandra.

Anpassning

När en organism anpassar sig till naturen så den har större chans att överleva. Ett annat ord är adaption.

Naturligt urval

De bäst anpassade individerna har störst chans att överleva och sprida sina gener genom sin avkomma.

Mutation

En slumpmässig förändring i DNA som kan förändra organismen eller avkomman. Detta är en av evolutionens förutsättningar.

Hur fungerar evolutionen?

Hur fungerar evolutionen?

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.