Mer om genetik

Genbank

Att skapa en reserv av genuppsättningar från olika organismer. Till exempel frön eller levande äppelsorter.

Epigenetik

En modern gren av genetiken som undersöker hur händelser i din miljö, även för flera generationer sedan, påverkar dig.

Mitokondrie

En del av cellen. Cellen energifabrik. Här omvandlas druvsockret till energi genom cellandningen.

7
Created on By Ozky

Mer om genetik

1 / 1

Mer om genteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 43%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.