Kloning

Klon

En genetisk kopia.

Fossil

Ett förstenat avtryck av ett djur eller en växt som finns i en sten.

Embryo

Den första delen i en människas liv. Från det att den bara är några celler stor till ungefär åtta veckor efter befruktningen.

Transplantation

När organ i kroppen eftersätts med ett nytt.

38
Created on By Ozky

Kloning

1 / 1

Kloning. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 37%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.