Känsel – övningar

Sinnesorgan

Något av kroppens sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt.

Sinnesceller

Specialiserade celler som finns i sinnesorgan och registrerar olika intryck.

Läderhuden

Del av huden som finns mellan överhud och underhud. Här finns svettkörtlar, talgkörtlar, känselkroppar och många blodkärl.

Känselcentrum

En del av hjärnbarken där information från dina känselkroppar registreras.

Amputation

När en del av kroppen (arm, hand, fot, ben) tas bort.

Fantomsmärtor

Smärta som kommer från förlorade kroppsdelar.

Hjärnkapacitet

Hjärnans storlek och effektivitet.

157
Created on By Ozky

Känsel

1 / 2

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

2 / 2

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

Your score is

The average score is 68%

0%