Intelligens – Övningar

Abstrakt

Något som är teoretiskt och svårt att förklara med exempel från verkligheten.

IQ

En förkortning för intelligenskvot. Ett sätt att mäta intelligens.

Numerisk

Något som har att göra med siffror och tal.

Rumslig

Att kunna vrida och vända på föremål i huvudet. Till exempel möblera om ett rum i huvudet.

Grafisk

Något som har med bilder att göra.

Savant

En funktionsnedsättning där personen också får övermänskliga minnesförmågor.

Autism

En funktionsnedsättning som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor.

114
Created on By Ozky

Intelligens

1 / 2

Intelligens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Intelligens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 61%

0%