Uppgifter HBTQIA+

Cis-person

En person som följer heteronormen. Man identifierar sig med sitt biologiska kön och är sexuellt intresserad av det motsatta.

Queer

När man inte vill identifiera sig med heteronormen.

Heteronorm

Heteronormen innebär att alla antas vara tjejer eller killar och förväntas bli attraherade av och kära i det motsatta könet.

Könsidentitet

Det kön som man identifierar sig med.

Homosexuell

Att sexuellt attraheras av samma kön som en själv.

Bisexuell

När man är sexuellt intresserad av det motsatta könet och sitt eget.

Trans

Trans är ett övergripande begrepp som inte handlar om sexuell läggning utan om man upplever att man är född i fel kropp.

Transvestit

En person som klär ut sig till det andra könet eller använder attribut som anses vara för det motsatta könet.

Intersexuell

Utifrån hur kroppen ser ut kan man inte avgöra om man är man eller kvinna.

Asexuell

Att sakna sexuell attraktion till någon.

Pansexuell

En person som blir kär i och sexuellt attraherad av andras personlighet. Könet har ingen/liten betydelse.

Normbrytande

Att bryta mot de regler eller normer som samhället sätter upp till exempel skolka eller snatta.

Ickebinär

Att inte identifiera sig som man eller kvinna.

49
Created on By Ozky

HBTQIA+

1 / 2

HBTQIA+. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

HBTQIA+. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 65%

0%