Genteknik och mat

Hybrid-DNA-teknik

Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer.

GMO

Genmodifierade organismer. Arvsmassan förändras för att få fram bättre egenskaper hos organismer. Till exempel tåligare växter.

Biologisk mångfald

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Crispr

Detta används naturligt hos vissa bakterier för att skydda sig mot virus. Det kan användas av människor för att klippa bort oönskade sekvenser i DNA:t.

140
Created on By Ozky

Genteknik och mat

1 / 2

Genteknik och mat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Genteknik och mat. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 46%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *