Genetiska sjukdomar

Tumör

När celler har delat sig och bildat en vävnad som inte har någon funktion i kroppen.

Kirurgi

En behandling där en läkare skär och öppnar kroppen för att bota eller ta bort sjuk vävnad.

Strålning

Partiklar som rör sig. Till exempel solljus, alfastrålning och röntgenstrålning.

Kemoterapi

Att få cellgifter mot cancer.

Cellgift

En slags medicin som dödar cancerceller hos cancersjuka.

Downs syndrom

En genetisk sjukdom som orsakas av att fostret får en extra kromosom.

Mutation

En förändring i DNA som sker slumpmässigt till exempel vid celldelning eller på grund av strålning.

Könskromosom

De kromosomer som bland annat bestämmer ditt kön. Flickor har XX och pojkar har XY.

Symptom

Ett kännetecken eller tecken på en sjukdom eller brist hos organismer.

142
Created on By Ozky

Genetiska sjukdomar

1 / 3

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 3

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

 

3 / 3

Genetiska sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 52%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *