Genetik -en kort historik – övningar

Genetik

Genetik handlar om att förstå mekanismerna bakom det genetiska arvet.

Mutation

En förändring i DNA som sker slumpmässigt till exempel vid celldelning eller på grund av strålning.

Organism

Något levande. Bakterie, svamp, växt eller djur.

Kromosom

En bit av DNA-molekylen. Människan har 46 kromosomer.

Kvävebas

Kvävebaser kodar för all information i DNA-molekylen. Det finns fyra olika C, G, A, T.

DNA-molekyl

Den genetiska koden. Det är en kod som beskriver organismens utseende och uppbyggnad.

772
Created on By Ozky

Genetik - en kort historik

1 / 1

Genetik - en kort historik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 42%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *