Genetik 2

189
Created on By Ozky

Genetik deltest2

1 / 10

Könsbundet arv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 10

Korsningsschema. Skrattgropar i kinderna orsakas av en dominant gen. En kvinna med skrattgropar får barn med en man som inte har skrattgropar. Har deras barn skrattgropar eller inte? Bilden nedan är en ledtråd. Mamman kan ha två olika uppsättningar medan mannen bara en.

3 / 10

Korsningsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Stort R (dominant anlag)kodar för svart päls. Litet r kodar för vit päls.

4 / 10

Korsningsschema. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

  • Stort R (dominant anlag): Svart päls
  • Litet r (vikande anlag): Vit päls
  • Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 10

Dominanta och recessiva anlag. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 10

Mutationer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 10

Mutationer. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

8 / 10

Mer om genetiskt arv. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 10

Mer om genetiskt arv. Vilket eller vilka av följande egenskaper beror endast på ditt genetiska arv?

10 / 10

Tabellen ovan visar hur könskromosomerna ärvs.  Xb är könskromosom med anlag för blödarsjuka. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 44%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.