Fördjupning genetik

Genetik –en kort historik

Grundläggande begrepp – kvävebas gen osv.

Du är dina proteiner

  • Film – Nk Agneberg: Proteinsyntes (youtube, svenska, 10.36)
  • Film – Ur.se: Kodknäckarna – Nobels höjdare (Ur, svenska, 10.02)
  • Hemsida – genteknik.nu: Från gen till protein

Mitos & Meios

DNA-molekylen

Vad bestämmer kön?

Dominanta och recessiva anlag

Korsningsschema

Könsbundet arv

Mer om genetiskt arv

Mutationer

Genetiska sjukdomar

Bioteknik

Genteknik och mat

Kloning

Genteknik i polisens tjänst

Mer om genetik

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *