Fördjupning Ekosystem

Ekosystem

Ekologiska begrepp

Fotosyntes och cellandning

Kolets kretslopp

 

Näringskedja och näringsväv

Näringspyramiden

Ekologisk balans

Ekologisk konkurrens

 Anpassning

Biotop Barrskog

Biotop Sjön

Biotop Havet

Biologisk mångfald

Människans påverkan

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *