Uppgifter Feminism och jämställdhet

Jämlikhet

Att alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Jämställdhet

Att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Homofobi

När man är negativt inställd mot HBTQ-personer.

Likhetsfeminism

Män och kvinnor ska ges samma rättigheter. Först då kan de traditionella könsrollerna upphöra.

Särartsfeminism

Det ska vara lika mellan könen utan att man också ska ta hänsyn till könens unika egenskaper och att man kan göra saker på olika sätt.

Patriarkatet

Ett samhällssystem där män har den makten och samhället styrs efter männens ideal.

Genusteori

Att analysera vilken roll könet och könsroller spelar i samhället.

40
Created on By Ozky

Feminism och jämställdhet

1 / 2

Feminism och jämställdhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Feminism och jämställdhet. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 50%

0%