Ekologiska begrepp – övningar

Population (ekologi)

Alla individer inom en art.

Samhälle (ekologi)

De populationer av växter eller djur som finns i ett ekosystem.

Biomassa

Den totala vikten av allt levande (ibland även allt dött) inom ett ekosystem.

Avverkning

Att hugga ner en skog.

Biotop

Ett naturligt avgränsat område med ett typiskt växt- och djurliv för platsen.

Habitat

Det område i naturen där en växt eller djur kan leva.

Kretslopp

När ämnen cirkulerar i naturen. Till exempel vatten eller olika grundämnen.

Närsalt

Grundämnen och kemiska föreningar som växter och djur behöver för att leva. De kallas också för mineraler.

Fotosyntes

En kemisk reaktion då växter omvandlar solljus till druvsocker (energi).

Solljus + Koldioxid + Vatten -> Druvsocker + Syre

Biosfär

Den del av naturen där det finns liv. Från djupt ner i haven till högt upp i luften.

583
Created on By Ozky

Ekologiska begrepp

1 / 2

Ekologiska begrepp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Ekologiska begrepp. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 49%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *