Biotop skogen – övningar

Humus

Jordlagret under förnan. Här har nedbrytningen av olika djur och växtdelar gått längre jämfört med förnan.

Förna

Det översta lagret på marken av halvt förmultnade växter och annat organiskt material.

Brunjord

En bördig jordtyp som fanns ursprungligen i lövskogar men som nu är åkermark. Här finns mycket maskar och nedbrytare som blandar jorden.

Mull

En typ av humus som finns i brunjord. Den har högt pH med många nedbrytande och därför blandas den runt ordentligt.

Podzol

Sveriges vanligaste jordtyp som finns i barrskog. pH är lågt så det finns inte så många nedbrytare. Därför blandas inte jorden utan den är skiktad.

199
Created on By Ozky

Biotop: Skogen

1 / 2

Biotop skogen. I vilka “skikt” delas skogen in i när den ska undersökas?

2 / 2

Biotop skogen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 59%

0%

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *