Biotop havet – övningar

Biologisk mångfald.

När det finns många olika arter, att individerna inom arten är olika varandra (en stor variation) och att det finns många olika naturtyper.

Bräckt vatten

Vatten som är salt men inte så salt som i havet. Östersjön har bräckt vatten.

Övergödning

När kväve, fosfor och kalium (NPK) i för stor mängd sprids i naturen så växtligheten ökar på ett skadligt sätt.

Biotop havet

Biotop havet

Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.