Bioteknik

Bioteknik

En vetenskap som kombinerar biologi med teknik.

Genteknik

Att undersöka DNA efter var olika gener finns. Att klippa och klistra bland generna.

Modellorganism

En organism, som liknar människan, som används för djurförsök istället för att göra det på människor.

Hybrid-DNA-teknik

Så kallas den teknik som används för att klippa och klistra DNA i organismer.

Transgena organismer

Organismer som fått sitt DNA förändrat genom att nya gener klistrats in.

Genterapi

En behandling av vissa sjukdomar som går ut på att införa en eller fler nya gener till cellerna i en organism.

Fosterdiagnostik

Olika medicinska undersökningar som görs på foster.

Crispr

Detta används naturligt hos vissa bakterier för att skydda sig mot virus. Det kan användas av människor för att klippa bort oönskade sekvenser i DNA:t.

Cas-9

Ett enzym som fungerar som en sax vid användning av Crispr-teknik.

140
Created on By Ozky

Bioteknik

1 / 2

Bioteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Bioteknik. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 49%

0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *