Uppgifter Pornografi

Impotens

Att inte kunna få stånd / erektion.

Penetrering

Att tränga in i något.

60
Created on By Ozky

Pornografi

1 / 2

Porr. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Porr. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 40%

0%