Uppgifter Förhållanden

Stalker

En person som olika sätt förföljer en annan.

Svartsjuka

En stark oro att ens partner är intresserad av någon annan person.

45
Created on By Ozky

Förhållanden

1 / 1

Förhållanden. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 71%

0%