Uppgifter Att bli gravid

Äggledare

Gången mellan äggstockarna och livmodern.

Embryo

Den första delen i en människas liv. Från det att den bara är några celler stor till ungefär åtta veckor efter befruktningen.

Livmoder

En elastisk muskel med ett hålrum inuti där ett befruktat ägg kan fästa och växa.

Foster

Ett ofött barn i moderns mage (hos däggdjur).

Fosterhinnor

Hinnor som fostret ligger inuti i moderns livmoder.

Fostervatten

Vätskan som omger barnet under en graviditet.

Förlossning

När ett foster lämnar livmodern och föds.

Värkar

Smärta innan förlossning när livmoder börjar att pressa ut barnet.

Navelsträng

En koppling mellan livmodern och fostret.

Antikroppar

En typ av vit blodkropp. Det fäster på skadeämnet (bakterie, virus m. m.) så att andra vita blodceller kan eliminera det.

Kejsarsnitt

En slags förlossning där man gör ett snitt i magen och lyfter ut fostret.

Spontan abort

Det heter också ”att få missfall”. Kroppen avslutar på egen hand en graviditet.

Abort

Att frivilligt avsluta en graviditet.

Fertil / Fertilitet

Att ha en biologisk möjlighet att få barn.

Provrörsbefruktning

Att ägg plockas ut kvinnan och befruktas utanför kroppen för att sedan sättas in i kvinnans livmoder.

Moderkaka

Finns i livmodern under en graviditet. Den ger fostret näring och syre samt tar bort avfallsprodukter.

Efterbörd

Moderkaka, navelsträng och fosterhinnor som kommer ut efter barnet vid en förlossning.

75
Created on By Ozky

Att bli gravid

1 / 2

Att bli gravid. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 2

Att bli gravid. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 49%

0%