Stortest Nervsystemet

618
Created on By Ozky

Nervsystemet Stortest

1 / 24

Nervsystemets sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

2 / 24

Storhjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

3 / 24

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

4 / 24

Intelligens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

5 / 24

Nervcellen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

6 / 24

Nervsystemets sjukdomar. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

7 / 24

Hjärnans delar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

8 / 24

Storhjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

9 / 24

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

10 / 24

Hörsel och balans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

11 / 24

Hörsel och balans. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

12 / 24

Hormoner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

13 / 24

Smak och lukt. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

14 / 24

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

15 / 24

Nervcellen. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

16 / 24

Känsel. Vilken eller vilka frågor är korrekta?

17 / 24

Intelligens. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

18 / 24

Ögat och synen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

19 / 24

Hjärnans delar. Vilket eller vilka av alternativen är korrekta?

20 / 24

Mer om hjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

21 / 24

Hormoner. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

22 / 24

Nervsystemet. Vilket eller vilka av dessa alternativ är korrekta?

23 / 24

Mer om hjärnan. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

24 / 24

Ögat och synen. Vilket eller vilka alternativ är korrekta?

Your score is

The average score is 42%

0%